Drastyczne sceny, wrażliwi czytają na własną odpowiedzialność